Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019
Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019

Futur Energy

2018-08-13 14:40:47

 

Списанието FuturENERGY акцентира върху новостите в енергийния сектор и има силно международно покритие. Предоставя изчерпателна информация на разработчиците на проектите, както и на доставчиците, обръща специално внимание  на перспективните пазари.

FuturENERGY издава 10 броя годишно. Редакционните статии засягат теми в областта на възобновяемите източници, енергийната ефективност, когенерация, тригенерация, устойчиво строителство. Интелигентните градове също са сред темите  - централизирано отопление и охлаждане, мобилност и др.

За контакти:

Уеб сайт:
http://futurenergyweb.es