Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Smart Cities
„Smart Cities“ е първо по рода си списание в Португалия и се издава от MediaLine. Първият брой стартира през месец юли 2014 г. Неговата цел е да представя журналистически анализи на устойчиви градски проекти, казуси, предизвикателства и решения. Издава се на всеки два месеца в обем 100 страници. Читателите имат възможност да се запознаят с актуални новини за развитието на информационните и комуникационни технологии, влиянието на градовете върху околната среда, тенденциите в здравеопазването и образованието, енергетика и градска мобилност и социални иновации.

Уебсайтът www.smart-cities.pt се актуализира всеки ден.

 
Издание 2020

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор: