ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Агенция „КРОСС”Агенция КРОСС е динамична и пазарно ориентирана информационна агенция, създадена през 2002 година. Агенцията е основен и предпочитан източник за печатните, интернет и електронните медии, за държавни институции и неправителствени организации в България и извън нея. С годините КРОСС успя да се наложи на медийния пазар в България, предоставяйки навременна и точна информация на своите читатели и партньори. Агенция КРОСС предоставя съвременни информационни продукти и услуги с високо качество, съобразено с използването на традиционни и нови методи за приемане, обработка, пренасяне и доставка на информация.

Същевременно Агенция "КРОСС" ООД извършва пълен мониторинг и клипинг на преса, радио, телевизия, интернет. Мониторингът подпомага корпорациите екстрено, ефективно и положително да боравят, както с общественото мнение, така и със своя собствен външнокорпоративен имидж. Услугите, които Aгенция "КРОСС" предоставя, целят положително и ефикасно да подпомагат бизнеса в непрестанното му взаимодействие с медиите и с обществото - фактори, които неминуемо имат влияние върху корпоративната политика и бъдеще.

http://www.cross.bg/