Аглика Георгиева

Начало > Аглика Георгиева

2017-01-20 15:47:49

Аглика Георгиева , Изпълнителен директор, Балканика Енерджи АД

Г-жа Георгиева има дългогодишен управленски опит. В момента ръководи проектите на компанията в областта на производството на енергия от възобновяеми източници и опазване на околната среда чрез устойчиви системи за оползотворяване на отпадъци. Също така отговаря за изпълнението на научни проекти, финансирани по програма Хоризинт 2020 на Европейската Комисия.  

 Проект OrbEEt – създаване на енергийно ефективни офиси чрез промяна в поведението на работещите и подобряване на бизнес процесите

Лекторът ще представи проект OrbEEt (ORganizational Behaviour improvement for Energy Efficient adminisTrative public offices), по който Балканика Енерджи АД работи като част от консорциум от международни партньори. Накратко ще бъде представена нашата компания и всеки от участниците в консорциума. По-подробно ще бъдат изяснение целите на проекта и начините, по които те се очаква да бъдат постигнати.

Целта на проекта е разработване на система, която да подпомогне промяна в поведението на потребителите по посока енергийни спестявания и по този начин да се постигне повишена енергийна ефективност. Проектът е научен и за валидиране на резултатите системата ще бъде тествана в четири пилотни обекта в четири различни държави. За постигане на целите ще се събира информация в  реално време за изразходваната енергия по офиси, по бизнес процеси, по работни места и съответното енергийното представяне ще се визуализира на дисплеи. По проекта са разработени и игра, форуми, wiki, които също ще бъдат презентирани.

 

 

 

 

  

Конференция за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Тринадесетото издание на Конференцията за енергийна ефективност (ЕЕ) и възобновяема енергия (ВЕ) през 2017 г. ще представи напредъка на Региона и ще набележи областите, които имат голям потенциал за развитие.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 10:00
Крайна дата :Вторник Март 27, 17:00
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
55 EUR
 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Информация за пресата:


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

Медиен спонсор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo