ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Агрозонаwww.agrozona.bg

agrozona.bg e информационен сайт, целящ да представи последните новини и промени в сектор „Земеделие”, както и актуални данни за случващото се на пазара на земеделските продукти, условията и тенденциите в селското стопанство у нас и по света.

На страницата ще откриете полезна информация, свързана с възможностите за подкрепа и финансиране на фермерите по различни програми и проекти, промени в българското и европейското законодателство и варианти за справяне с възникналите в следствие на тези промени технически и административни проблеми.

Списание „Агрозона”

Списание „Агрозона” е месечно издание, обхващащо всички сфери и сектори на селското стопанство. На страниците му ще откриете подробно разработени анализи и проучвания на актуални теми и проблеми в сектор „Земеделие”. Във всеки брой на списанието са поместени интервюта с представители на бизнеса и на компетентните органи от Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие”, различни агенции и държавни структури, предоставящи подробна информация за предстоящи и настъпили промени.

Читателската аудитория се състои предимно от  земеделски производители и преработватели, търговци и дистрибутори, представители на чужди компании, служители на законодателната, изпълнителната и местната власти, аграрни отдели на дипломатически мисии, мениджъри, експерти и консултанти в агробизнес сектора, инвеститори и предприемачи в селските райони.

 

 

 

 


 

Свързани новини: