Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Андреа Ди Паскуале
Андреа Ди Паскуале е главен изпълнителен директор на компания Innova. Започва работа в INNOVA през 2001 г., след като завършва електронно инженерство със специалност "Микроелектроника" в Политехническия университет в Бари. Има голям опит в областта на продажбите и управлението на проекти.
 Разделно събиране на отпадъци - добри практики в Южна Италия и значението на компютъризираните процеси

Иновации, устойчивост, измеримост, ефективност и възпроизвеждане. Резултатите от добрите практики на ARO BA2 и ARO BA5 представляват един видим успех. За по-малко от година 13-те общини в провинция Бари с 230 000 жители преминават от 20% на 70% процента рециклиране със системата за разделно събиране на отпадъци от врата до врата.
Фокус:
1. преход от съществуващата система за събиране към системата за събиране на отпадъци от врата до врата;
2. ролята на технологичната система INNOVAMBIENTE като нов модел на процеса за разделно събиране
3. бъдещето: бизнес разузнаване, приложено към сектора на отпадъците

Организирането на разделното събиране на отпадъци "от врата до врата" днес е единствената ефективна система, способна да осигури постигането на целта за рециклиране на над 70% от диференцираното събиране на отпадъци за кратък период от време. Това не е технологичен проблем, а организационен проблем, при който добавената стойност не е технология, а участието на общността, призована да сътрудничи за постигането на истинска екологична устойчивост.
От съществено значение е да се включат всички участници, участващи в процеса:
  • жители
  • компании за събиране на отпадъци
  • публичната администрация


 

Издание 2020

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор: