Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities

Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities


Черноморският енергиен клъстер (ЧЕК) участва с българо-норвежки щанд на изложенията „Енергийна ефективност, възобновяема енергия“ и “Интелигентни градове“ за Югоизточна Европа”, организирани от Виа Експо в Интер Експо Център, София в периода 11-13 март 2015 г.

Събитието привлече фирми от 17 държави, които представиха екологични и икономически обосновани решения, 52 лектори от България и цяла Европа взеха участие в конферентната програма.

Българо-норвежкият щанд на ЧЕК презентира дейността и фирмите членове на партньорските клъстери: Черноморски Енергиен Клъстер и NCE Smart Energy Markets. Щандът бе един от най-атрактивните на изложението с представянето на ултралекия самолет ДАР – Соло на българската компания „Аероплани ДАР“ ЕООД. Тя възстановява своето производство през 1995 г. Дизайнерският център на "ДАР" е разработил няколко прототипа, като първият построен от инж. Илиев самолет е през 2000 г.

По време на изложението представителите на Черноморски енергиен клъстер имаха възможност да осъществят полезни контакти с фирми и организации, работещи в сферата на ВЕИ, енергийна ефективност и рационално използване на енергията. Сред тях са клъстер „Зелена синергия“, Голяма община Измир, Камара на архитектите в България, Djadadji, Аркон България ЕООД, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Филкаб Солар, Pollutec, International Development Norway, C&H Maastricht, Megatherm Tsonev Ltd., Schmack, Balkanika Energy, Хайтек ЕООД, Telesoft Consulting и др.

Българо-норвежкият щанд бе лично посетен и от председателя на УС на Асоциацията на бизнес клъстерите, който изрази задоволството си от представянето на ЧЕК на изложението и покани ръководството да вземе участие в Годишното събрание на Асоциацията, както и да се присъедини към нея.

Една от основните цели на ЧЕК е подобряване на енергийната ефективност на жилищните сгради. Затова и срещата с арх. Николай Гълъбов, заместник-председател на Камарата на архитектите в България бе изключително ценна и ползотворна. Важен инструмент за подобряване на енергийната ефективност на жилищните сгради е промяна на правилата при проектиране на нови или рехабилитиране на стари сгради. В тази връзка Камарата на архитектите играе важна роля като представител на правоспособните архитекти.

Бяха набелязани редица бъдещи проекти и партньорства, обменени бяха ценни идеи в областта на инсталациите за производство на биогаз в България, в проектирането и изграждането на системи оползотворяващи слънчева енергия и биомаса, в пречистването и усвояването на отпадни води.

Участието на ЧЕК на изложението се реализира с финансовата подкрепа на правителството на Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, Програмна област БГ 10 - „Иновации в зелената индустрия” в рамките на проект „BANCAGE: България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество”.източник: http://www.bsecluster.org/

 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :

Издание 2020

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор: