Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

Българска асоциация на корабните брокери и агенти (БАКБА)
Българската асоциация на корабните брокери и агенти (БАКБА)
 е създадена през 1997 година в град Варна. Първоначалното наименование е Регионална Асоциация на Корабните Брокери и Агенти (РАКБА) – сдружение, учредено от 32 компании работещи в сферата на корабните брокерски и агентийски услуги в черноморските пристанища на България. С разрастването на асоциацията и присъединяването на фирми, извършващи дейността си във всички пристанища в страната асоциацията е преименувана на БАКБА през 2003 година.

Целите на асоциацията са защитата на икономическите и професионалните интереси на членовете си и на представляваните от тях корабособственици и принципали, както и развитието на дух на колегиалност, високо ниво на професионализъм и лоялна конкуренция в бизнеса.

 

https://www.basba.eu/

Още от секцията "Предотвратяване на аварии
2022" :

Под егидата на:


Официални мeдийни партньори:


Официален хотел: