Почистване и Хигиена
Машини и Препарати
 Почистване и Хигиена<br/>Машини и Препарати

Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК)


 

Асоциацията е създадена през 1999 година. Тя обединява 93 компании в бранша, сред които производители и търговци на етерични масла, производители и дистрибутори на парфюмерия, козметика, тоалетни принадлежности; производители и доставчици на суровини, опаковки и оборудване.

Нейни асоциирани членове са: Университет по хранителни технологии (УХТ) - подготвящ висши кадри за бранша, както и научните звена - Национален институт по органична и неорганична химия към БАН, Институт по розата и етеричномаслените култури (ИРЕМК) и ДЛ "Българска роза" ЕООД., Национална лаборатория Бул Роза ООД; както и партньорски организации: Сдружение на Българските козметолози (СБК) и БДИХ.

 

http://www.bnaeopc.com/

 

 

 

 

Медиен спонсор: