Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) 

Асоциацията е създадена през 1999 година. Тя обединява 93 компании в бранша, сред които производители и търговци на етерични масла, производители и дистрибутори на парфюмерия, козметика, тоалетни принадлежности; производители и доставчици на суровини, опаковки и оборудване.

Нейни асоциирани членове са: Университет по хранителни технологии (УХТ) - подготвящ висши кадри за бранша, както и научните звена - Национален институт по органична и неорганична химия към БАН, Институт по розата и етеричномаслените култури (ИРЕМК) и ДЛ "Българска роза" ЕООД., Национална лаборатория Бул Роза ООД; както и партньорски организации: Сдружение на Българските козметолози (СБК) и БДИХ.

 

http://www.bnaeopc.com/

Още от секцията "Предотвратяване на аварии
2022" :

Под егидата на:


Официални мeдийни партньори:


Официален хотел: