Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа

Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум  за Югоизточна Европа

Европейският съюз скоро определи нови амбициозни цели  - намаляване на CO2 с 40 % спрямо нивата от 1990 г. и 27% дял на енергия от възобновяеми източници до 2030 г. Значителните енергийни спестявания са задължително условие за тяхната реализация. По отношение на отпадъците се въвеждат стриктни изисквания, като превенцията и рециклирането се налагат като водещи практики, елиминирайки нуждата от депа. Все повече се увеличава демографският натиск върху градовете – те консумират значителни количества ресурси, като тези процеси диктуват необходимостта от инвестиции в градската инфраструктура.

Югоизточна Европа все още прави плахи стъпки в посока устойчиво развитие. Кои са новите технологии, които щадят околната среда, повишават ефективността в производството и потреблението, създават нови материални потоци в икономиката?

В контекста на днешната реалност от 5-ти до 7-ми март в София Виа Експо ще организира изложението и форума за Югоизточна Европа. Във формата на изявата са включени няколко паралелни инициативи: „Енергийна ефективност и възобновяема енергия", „Smart Cities“ (интелигентни градове), „LiftBalkans" (асансьори и ескалатори) и „Save the Planet” (управление на отпадъци и рециклиране). Тя ще  популяризира европейските политики, работещите практики и ползите от прилагането на иновации в съответните сектори.

ФОРУМЪТ

Във форума ще участват лектори от  ЕК - ГД „Енергия“, отдел „Интелигентни градове”, EК - ГД „Предприятия и промишленост”, Euroheat & Power, Европейски институт за изследване на сградите (BPIE), Австрийска енергийна агенция, ПВБ Пауър България, Университети в Аaлборг и Халмщад, Симачек Фасилити Сървисиз БГ, Асоциация на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+), Европейска мрежа на специалисти по околна среда (ENEP), Съвет за изследване и технологии за енергия от отпадъци (WtERT), Българска стопанска камара, Български съвет за устойчиво развитие и др.

Няколко са акцентите в програмата:

Интелигентни градове: Европа и развитието на иновациите в областта на интелигентните градове и общности; Стратегии за сгради с почти нулева консумация на енергия (nZEB); Смарт сити мениджмънт - теория и практика на сектора; Система за енергиен мениджмънт (ISO 50001- за топлина, газ и електричество) и система за мениджмънт на околната среда (ISO 14001- за вода, канализация и въглеродни емисии), приложими в общините; Зелени покривни градини и ролята им за устойчивото развитие на околната среда.

Интелигентна мобилност. Спонсор на сесията е Сварко България. “Умни градове в движение; Най-добри европейски практики” е темата на презентацията на г-н Василис Мизарас. Той ще постави фокуса върху примери за приложения на интелигентни транспортни системи, тяхното използване в рамките на един интелигентен град и резултатите реализирането им. Фирмата е част от международната група Swarco.

Централизирано отопление и охлаждане в Европа. Лекторите ще представят „Европейска пътна карта на топлината”, как се използват отпадъци за комбинирано производство на енергия и топлина, възобновяеми енергийни източници в топлофикациите, предимствата на технологията за EQTEC газификация и др.

Европейски ден за управление на отпадъците. Делегатите ще се информират за най-новите политики на ЕС в тази област, за тяхното изпълнение чрез най-добрите практики и за перспективите за развитие на публично-частни партньорства между бизнеса и общините, насърчавани от  Кохезионната политика на ЕС за периода 2014-2020 г. Ще се презентират ключови проекти на ЕС, които разглеждат различни аспекти по отношение йерархията на отпадъците, успешни стратегии от държави-членки на ЕС, както и възможности да се почерпи от опита на други страни.

Енергия от отпадъци. Перспективите за развитие и реализация на проекти за производство на енергия от отпадъци в Югоизточна Европа са многообещаващи, като най-добрият вариант са публично-частните партньорства. Те са един модерен подход към осъществяване на инфраструктурни проекти, чрез тях се правят значителни инвестиции от частния капитал и не се натоварва държавният бюджет.

Асансьори: Приложение на новата Европейска Директива за асансьори; Потреблението на електроенергия от асансьорите; Подемни съоръжения и Правна рамка съгласно Европейска Директива относно машините - 2006/42/ЕО.  

ИЗЛОЖЕНИЕТО

Над 59 % от участниците са чуждестранни компании. Директни изложители от 17 държави: Австрия, Беларус, България, Германия, Гърция, Дания, Китай, Италия, Полша, Румъния, Русия, Словения, Холандия, Украйна, Чехия, Швеция и Швейцария ще демонстрират нови продукти и услуги.

У нас се наблюдава тенденция към увеличаване на търсенето на оборудване за  третиране, сепариране, балиране, рециклиране и компостиране на отпадъци. На изложбената експозиция ще видим разнообразие от системи за производство на био-, геотермална, слънчева и хидроенергия.

Информационните и комуникационни технологии имат голям потенциал за превръщането на градовете в интелигентни системи. Интерес ще предизвикат решенията за съхранение на енергия, сградна автоматизация, мобилност, телеметрия и телематика.

Австрия е отново страна-партньор на „Save the Planet“ и за пета поредна година нейните постижения в областта на екологията ще бъдат показани на Австрийския павилион, разположен на по-голяма изложбена площ. EREMA, IFE Aufbereitungstechnik, UNTHA Shredding Technology, Vecoplan, HTW Formen und Fertigungstechnik, Krickl Waagen Systeme (KWS), Lindner-Recyclingtech и др. се присъединиха към него.
 
Hitachi Zosen Inova, Ebios Energy и Weiss са разработили собствено ноу-хау за производство на енергия от отпадъци.

Организаторите от Виа Експо анонсират силно присъствие на компании, работещи в сектора на биоенергията - CPM Europe, Costruzioni Nazzareno, Ирес България и др. ще покажат индустриални и битови инсталации.
В областта на интелигентната мобилност Регионалният Е–Клъстер ще промотира своята дейност за намаляване на енергопотреблението в транспорта чрез конверсия на превозни средства с бензинов двигател в електромобили и изграждане на зарядна инфраструктура за тях. SWARCO България предоставя пълната гама от интелигентни и екологични решения за транспортен мениджмънт: светлоотразителни стъклени перли и материали за улична маркировка, светодиодни светофари,  контролери, комплектни централи за управление на движението.

RPC Radiy проектира LED енергийноефективно осветление, подходящо за пътища, площади, паркове и други обществени пространства. Продуктите реализират повече от 7 пъти икономия на енергия.

За първи път дебют в изявата ще направи германската фирма Solar Systems Data, която е специализирана в производството на технологии за мониторинг на фотоволтаични паркове.

Друг изложител е Филкаб, доставчик на фотоволтаични модули и свързаните с тях носещи конструкции, инверторни станции, кабели и конектори. Специалисти от фирмата споделят, че по време на изложението ще акцентират върху изграждането на малки жилищни и индустриални покривни PV системи и островни PV и хибридни системи за собствена консумация.

Елпром Трафо ще представи многообразие от маслени трансформатори, с което се надява да  разшири позициите си българския и международния пазар.  

Конструкции за фотоволтаични системи, изработени от Юпитер Метал, са от горещо поцинковани стоманени профили. Те са значително по-изгодни от алуминиевите и притежават предимства по отношение на цена и пригодност за всякакъв вид терени.

Асансьорни уредби, ескалатори, подвижни пътеки, платформи за автомобили, компоненти, съоръжения за хора в неравностойно положение и комуникационни системи ще бъдат представени от ILC, Kleemann, Трез, Технос и др.

За повече информация: Виа Експо  - www.viaexpo.com

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: