Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?

Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?

За 13-та поредна година Виа Експо организира изложенията и конференциите EE и ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия), Smart Cities (интелигентни градове) и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране). Изявата ще се проведе от 7-и до 9-и март в ИЕЦ, София.

Участват директни изложители от 13 държави, които ще представят най-нови разработки с приложение в различни сфери: екология, енергетика, строителство, архитектура, селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, фасилити и ютилити сектора, машиностроене, транспорт, бита и др. Посещението на изложението е отлична възможност за посетителите  да се запознаят с ползите от въвеждането на иновативни и рентабилни решения, както и за намиране на бизнес партньори. 55% от изложителите са от чужбина и плануват да разширяват дистрибуторската си мрежа в България и региона. Акцент ще са Италианският, Австрийският и Норвежкият павилиони.
 
Икономични и екологични отоплителни системи, щадящи околната среда и максимално удобни за потребителя, ще видим от водещи производители от Австрия, Дания, Германия, Литва, Швеция и Германия. Те ще покажат термопомпи, модерни котли на пелети, на дърва, на дървесен чипс, както и оборудване за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и от битови отпадъци.

Цялостни решения за когенерация и тригенерация ще представят български и италиански фирми: котелни централи за производство на пара и топла вода, охладителни кули и др. Те се използват за нуждите от аварийно и постоянно захранване в търговски вериги, индустриални обекти, ИТ компании, банковия сектор и др.

Инвестициите в енергийно ефективно осветление осигурява не само намаляване на енергийната консумация, но и подобряване на комфорта. Изложители от България и Украйна ще популяризират LED осветители и интелигентни системи за управление с приложение в паркове, производствени предприятия, административни и жилищни сгради, общини.

Продуктова премиера ще бъдат фотоволтаични панели с висока ефективност и устойчиви на въздействието на градушка и статично натоварване. Вниманието ще бъде насочено и върху хибридни системи за автономно захранване, включващи соларни панели и батерии за съхранение на енергия. За инвеститори в хидроенергийни проекти ще са от интерес винтови турбини, които намаляват значително въздействието върху околната среда и са подходящи за спецификата на релефа на Балканския полуостров, отличаващ се с нисък наклон.

Изложители ще представят услугата „Енергиен одит“ и система за прогнозиране, балансиране и управление на небаланси, производствени графици и отчети в производството и потреблението на ел. енергия.

Посетителите ще се запознаят с решения за превръщането на промишлените, битовите и селскостопанските отпадъци в нов ресурс. Сред продуктовите експонати ще са биогаз инсталации, оборудване за рециклиране на пластмаси, строителни материали, за оползотворяване на утайки от аграрно-промишлени дейности, компостиращи системи, съдове за разделно събиране на отпадъци. За първи път белгийска компания ще популяризира в България своите машини за балиране на текстил.

Австрийска фирма ще предложи последна иновация за сортиране чрез използване на рентгенова флуоресценция в рециклиращата индустрия, в резултат на което се получават метални фракции с висока чистота.

Изключително подходящи за миннодобивната и въгледобивната промишленост са сепаратори на вихрови токове за отделяне на цветни метали от всички видове насипни материали. Това технологично решение гарантира идеално сепариране дори на много малки частици.

Новост ще бъде технология за термична обработка за рециклиране на автомобилни гуми, базирана на микровълнова пиролиза, с която се постига 100% рециклиране.

Фирми, които искат да подобрят производствените си процеси и да използват наличните ресурси за получаване на енергия от отпадъци, ще имат възможност да намерят конкретни решения.

Компания от Гърция ще представи системи за филтриране на въздуха, въздушни филтри в пластмасовата промишленост, специални почистващи вентилационни системи.

Участник ще предложи услуга за контрол на прах и миризми в текстилната, печатарска-та, дървообработващата и рециклиращата индустрия чрез финна водна мъгла и натурални агенти.

В областта на интелигентните градове, изложителите ще популяризират M2M решения за интелигентно отчитане, автоматизация за дома, локализиране на превозни средства, телематични приложения, уеб-базирана платформа за проследяване, решение за интегрирано управление на битови отпадъци. Изложител ще представи иновативен център за изследване, анализ, наблюдение на качеството на атмосферния въздух, който е единствен по рода си на Балканите, използващ най-съвременните информационни и комуникационни технологии.

Премиера за българския пазар ще е платформа за обработка на данни в реално време, спестяваща 80% от оперативните разходи по събиране на отпадъците, разработена от  южнокорейска компания.

За уреждане на предварителни срещи с изложителите, както и за конкретни въпроси, посетители могат да проведат директен онлайн разговор с фирмите – участници чрез виртуалната изложба на сайта.

41 лектори от 11 държави  презентират теми с практическа насоченост в конференциите

Какви са възможностите за прилагане у нас на успешни международни практики, как да финансираме своите проекти, какви са новите инициативи на европейско ниво? Отговори на тези въпроси ще ни дадат лектори от Европейската комисия, Международната геотермална асоциация, Европейския съвет за геотермална енергия, Българската термопомпена асоциация, Европейската инвестиционна банка, Агенцията по околна среда Rijkswaterstaat към Министерството на инфраструктурата и околната среда на Холандия, Европейската асоциация за биогаз, Европейската Big Data асоциация, Норвежкия изследователски център за електронно здравеопазване, Webit.Foundation, Министерството на околната среда и водите, Столична община, Българската фасилити мениджмът асоциация и др.

Акценти в конферентните програми:
- Геотермална енергия - чуждестранният опит и съвременните решения
- Финансиране на проекти за устойчива енергия
- Ноу-хау от Аржентина в областта на ВЕИ
- Сесия "Енигмата на електронното здравеопазване", организирана от Иновация Норвегия
- Професионално образование и обучение за почти нулево-енергийни сгради
- Осветление, организиране на трафика, управление на отпадъците и измерване в интелигентните градове
- Кръгова икономика
- Сесия "Италия" - добри практики и технологии за управление на отпадъци от италиански компании, организирана от ИЧЕ - Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия  в чужбина
- Оползотворяване на отпадъците и др.

www.viaexpo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: