Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Европейска Биогаз Асоциация

Основана през февруари 2009 год., Европейската биогаз асоциация е водеща структура в областта на производството на биогаз и биометан, обхващаща анаеробното разлагане и газификацията. Сред основните цели на асоциацията са активното насърчаване и развитие на устойчивото производство и използване на биогаз и биометан в цяла Европа. Създадена е също така широка мрежа от национални организации, научни институти и компании. През 2017 г. сдружението наброява повече от 90 членове от цяла Европа и установява сътрудничество с биогаз асоциации извън Континента.

http://european-biogas.eu/


 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :

Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: