Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Европейска Биогаз Асоциация

2016-12-02 09:53:20
Основана през февруари 2009 год., Европейската биогаз асоциация е водеща структура в областта на производството на биогаз и биометан, обхващаща анаеробното разлагане и газификацията. Сред основните цели на асоциацията са активното насърчаване и развитие на устойчивото производство и използване на биогаз и биометан в цяла Европа. Създадена е също така широка мрежа от национални организации, научни институти и компании. През 2017 г. сдружението наброява повече от 90 членове от цяла Европа и установява сътрудничество с биогаз асоциации извън Континента.

http://european-biogas.eu/


 

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори:

 

ВИП компании: