Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

European Demolition Association

2014-01-21 18:00:18

 Eвропейската асоциация за технологии и съоръжения за разрушаване в строителството (EDA) е основана през 1978 г. и е европейска платформа за национални сдружения на асоциации, изпълнители и доставчици.

EDA представлява хиляди компании и работи за развитието на индустрията, съдейства за напредъка в законодателството, касаещо технологиите, управлението на отпадъци и обеззаразяване, унифициране на стандартите, насърчава информационния обмен за методи, иновации и обучение.

Уебсайт: http://www.europeandemolition.org/

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори:

 

ВИП компании: