Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019
Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019

Exeron - българско постижение в енергетиката

2013-11-14 07:03:39

Интервю с Александър Рангелов,
управител на Интернешенъл Пауър Съплай (IPS)Моля представете накратко Вашите продукти и в кои области те намират приложение?

Към момента Ай Пи Ес произвежда 33 различни продукта. Нашите токозахранващи системи намират приложение в секторите ВЕИ, Телекомуникации, Енергетика, Отбрана, Селско стопанство, както и всяка друга област, където се цели постигането на сигурно и надеждно електрозахранване, съчетано с максимална ефективност.
 
Разкажете ни повече Exeron - хибридна модулна система за автономно захранване.

Разработихме Exeron преди около 2 години. Това бе нашата топ иновация. Системата получи признание в Мюнхен за първата и единствена модулна хибридна система в света. Сама по себе си идеята за използване, черпене и съхраняване на енергия от различни източници не е нова. Специалното в случая при Exeron е, че една платформа може едновременно да комбинира и управлява енергията от слънце, вятър, дизел генератор, акумулаторна батерия и мрежа, ако е налична такава. Тя се отличава със своята модулност, скалируемост, отказоустойчива структура, пълна интеграция на зарядни контролери, инверторни, управляващи и комуникационни модули.
 
Exeron позволява да се изгради автономна и интегрирана токозахранваща система с мощност до 65 MW на стъпки от 2 kW. Паралелно с това системата може да осигури съхранение на енергия в батерии – до 315 MWh. Exeron намира различни приложения – от захранване на помпи за вадене на вода, през захранване на единични къщи и сайтове на мобилни телеком оператори, до захранване на цели жилищни квартали.
 
Къде виждате потенциала на нашия пазар в областта на интелигентните енергийни решения?
На практика интелигентните енергийни решения могат да бъдат приложени навсякъде. Все повече такива решения се интегрират в бита, тъй като с тяхна помощ се постига енергийна ефективност и автономност, а това са първостепенни елементи, касаещи всеки един гражданин.
 
Кои ще бъдат водещите тенденции в глобален мащаб през следващите години?
На фона на поскъпващите цени на тока и нестабилното електроразпределение подобни системи ще стават все по-актуални. Енергийната независимост, ефективност и автономност ще заемат все по-водещи позиции в глобален мащаб.
 
IPS се представя на изложби по целия свят, като само през последната година взехте участие в ЕЕ и ВЕИ, Intersolar, GulfSol и PowerNigeria. Каква е тяхната роля за разрастването на Вашата дейност?
Ние поставяме акцент на пазарите в Африка и Близкия Изток, така че ролята на тези местни и международни изложения е ключова за нашата дейност. Това са развиващи се пазари и страни, където необходимостта от електроенергия е първостепенна.
 
Какво очаквате от представянето Ви на изложбата за ЕЕ и ВЕ и Smart Cities през 2014 г.?
От тазгодишното издание Ай Пи Ес очаква да срещне много нови приятели, клиенти и партньори в страната.

 


Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019" :
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Предлагаме проектиране и изграждане на плантации за промишлен добив на биомаса
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN Форум 2014
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • „Термопомпени системи и „Омния контракторс“ ще участват в изложението „ЕЕ & ВЕИ” 2014 за Югоизточна Европа
 • Новите акценти в Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Интервю със Слав Ландов – ръководител направление ВЕИ във ФИЛКАБ АД, участник в изложението „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • Новите ценности в глобалната енергийна система
 • Exeron - българско постижение в енергетиката
 • Експерти и политици призовават за спешни промени по отношение на екоенергията и отпадъците като единствена алтернатива за бъдещето
 • Настъпва десетилетието на устойчивата и енергийноефективната архитектура
 • Форум за Югоизточна Европа - преференциални цени за регистрация до 10 май
 • Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Решения за съхранение на енергия от Heliocentris
 • off-grid система Exeron и решения за мълниезащита на PV и вятърни паркове на изложението за ЕЕ и ВЕ 2013
 • Рехабилитация на енергийния пазар чрез ВЕИ
 • Techem Smart System – премиера на Smart Buildings
 • Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда
 • Новите акценти на Изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия
 • Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша
 • Новите пазарни възможности за фотоволтаиката
 • Интелигентните сгради – синергия между ефективността и лукса
 • Умните сгради - инвестиция с мисъл за бъдещето
 • Върхови зелени технологии се представят в София
 • С партньорството на:

  Официален медия партньор:

  ВИП компания: