Fibre to the home

Начало > Приветствия > Fibre to the home

2014-10-02 17:18:48


FTTH Council Europe е индустриална организация с мисия да ускори предлагането на ултра-високоскоростни мрежи за достъп с оптични кабели на потребителите и бизнеса. Съветът насърчава развитието на технологиите, защото те ще осигурят поток от нови услуги, които подобряват качеството на живот, екологичната среда и повишават икономическата конкурентоспособност. В  FTTH Council Europe членуват повече от 150 компании. За повече информация посетете www.ftthcouncil.eu

Конференция за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Тринадесетото издание на Конференцията за енергийна ефективност (ЕЕ) и възобновяема енергия (ВЕ) през 2017 г. ще представи напредъка на Региона и ще набележи областите, които имат голям потенциал за развитие.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 10:00
Крайна дата :Вторник Март 27, 17:00
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
55 EUR
 
 
Информация за пресата:

 

Под патронажа на:

 

Официален медиен партньор 2017:


 

Медиен спонсор:

 

Официален хотел:

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:

 

ViaExpo