ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

FuturENVIRO


 

Списание FuturENVIRO излиза в 10 поредни броя на испански и английски език. То обхваща темите, свързани с управление  и третиране на водите, отпадъците, биоенергия, замърсяване на въздуха и почвите, екологично законодателство, интелигентни градове, корпоративна социална отговорност и др.

Тиражът е 7000 копия и се разпространява на международни форуми и изложения. Електронната версия достига до над 80 000 контакта.

За контакти:
http://futurenviro.com/

nfo@futurenviro.com