Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019
Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019

FuturENVIRO

2018-08-13 11:33:14

 

Списание FuturENVIRO излиза в 10 поредни броя на испански и английски език. То обхваща темите, свързани с управление  и третиране на водите, отпадъците, биоенергия, замърсяване на въздуха и почвите, екологично законодателство, интелигентни градове, корпоративна социална отговорност и др.

Тиражът е 7000 копия и се разпространява на международни форуми и изложения. Електронната версия достига до над 80 000 контакта.

За контакти:
http://futurenviro.com/

nfo@futurenviro.com

 

С партньорството на:

Официален медия партньор:

ВИП компания: