Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019
Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019

Горан Миланов

2017-02-07 19:04:20


Горан Миланов, Председател на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА)

Горан Миланов, магистър по  гражданско строителство, има богат опит, придобит от 1998 година до настоящия момент, от участия в проекти по оптимизация на сгради.
От 1999 до 2002 год.  той е старши консултант в Nemetschek AG, Германия, където участва и ръководи различни проекти за прилагане на ИТ решения в строителната индустрия, включително и специализирана система за оптимизация на сгради. В качеството си на член на Управителния съвет на Немечек България от 2003 до 2010 год. и на Главен изпълнителен директор на Center Mine, Великобритания от 2011 до 2013 год., той активно работи за позициониране на Фасилити мениджмънта като дисциплина, ориентирана към процесите, фокусирани върху постигането на устойчиви бизнес резултати от организациите.

От януари 2014 год. той е Главен изпълнителен директор и основател на консултантската компания VIDAKO FM, инициираща и управляваща проекти за енергийна оптимизация на сгради.

Горан е един от основателите на Българската фасилити мениджмънт асоциация (www.bgfma.bg), а от 2013 год. той е председател на асоциацията. От Ноември 2014 год. той е Заместник-председател и член на Изпълнителния съвет на Европейскaта фасилити мениджмънт мрежа (www.eurofm.org), член е на Консултативната група по програмите на EuroFM и член на Коалиция Фасилити мениджмънт в ЕС, структури, посветили своята дейност на разширяване и увеличаване на знанията за Фасилити мениджмънта и подпомагане на организациите в оптимизирането на техните съоръжения и създаване на устойчива комуникация с държавните институции и органи на регионално и европейско ниво. Също така, той е и доцент в УНСС, София.
 

 

 

 

 

 

 


 

Под патронажа на:

С партньорството на:

Медиен спонсор:

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:


 

ВИП компании: