Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

2017-02-16 12:56:45

ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Тази година повреме на изложението Smart Cities ще бъде представена мобилна лаборатория за измерване параметри за качество на атмосферния въздух (КАВ). Тя е част от модерен иновативен център за изследване, анализ, наблюдение, моделиране на КАВ, енергийно потребление и емисии парникови газове на местно ниво. Центърът е плод на сътрудничеството на Асоциацията на българските енергийни агенции и Енергийна агенция – Пловдив и единствен по рода си на Балканите използва най-съвременни информационни и комуникационни технологии и софтуерни продукти за цялостен анализ на КАВ.

Създаден е в подкрепа на разработването и прилагането на интегрирани политики за намаляване на енергийното потребление и емисиите основни замърсители  на атмосферата и парникови газове от национални и местни власти.

Центърът разполага с мобилна станция-лаборатория, която може да бъде позиционирана в различни точки за определяне параметрите на КАВ – фини прахови частици, азотни оксиди и метеорологични данни. Информация от нея могат да се използват за проверка на жалби и сигнали за превишаване на пределно допустимите концентрации и за моделиране на замърсяване при бедствия и аварии. В допълнение към това оборудване, центърът разполага с уреди за измерване и контрол на емисиите от горивни инсталации – общ прах и газ анализатор.

Центърът използва най-разпространената и функционална система за анализ и прогнозиране на КАВ – Airviro, която служи за съхранение и обработка на данни, дисперсионно моделиране и информация в реално време. Тя позволява да се оценяват предприети мерки като инструмент за местните власти при взимането на икономически и социално отговорни решения по отношението на качество на въздуха и климатичните промени.

Екипът на центъра е разработил програмите за намаляване на фините прахови частици, азотни оксиди и полиароматни въглеводороди на общините Пловдив, Шумен, Хасково, Видин и Смолян и моделира КАВ за община Бургас.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020" :
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Решенията на ICONICS за сградна автоматизация
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Новите акценти във Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Издание 2019

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор:

   

  ВИП компании: