Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост

Начало > Събития > Енергийна ефективност и ВЕИ > Новини > Пресинформация > Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост

Покажи Страниците
2017-02-16 13:11:07

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТВЪРДИ БИОГОРИВА, БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ И КОМПОСТ

Тази година повреме на изложението Smart Cities, Енергийна Агенция – Пловдив ще представи своята специализирана Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост (ЛИТБК), оборудвана с нова съвременна високочувствителна аналитична апаратура за извършване на аналитична, изследователска и експертна дейност в областта твърдите биогорива, биоотпадъците и компоста.

ЛИТБК е първата в България специализирана акредитирана лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоотпадъци и компост. ЛИТБК е акредитирана в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO/IEC 17025 и притежава сертификат за акредитация с регистрационен No 192 ЛИ/10.09.2016г. и валидност до 04.01.2020 г.Лабораторията е акредитирана за извършване на изпитване на: твърди биогорива (дървесни и недървесни пелети, дървесен чипс, дървесни и недървесни брикети, дърва за огрев, отпадна дървесна биомаса, селскостопанска отпадна биомаса като суровина за производство на биогорива), приспособления, подпалки за барбекю, дървени въглища и брикети от дървени въглища за барбекю, компост, обработени биоопадъци (ферментационен продукт, органичен почвен подобрител от процеса на компостиране и анаеробно разграждане и стабилизираната органична фракция от МБТ), утайки, почви и отпадъци.

Освен изпитвания ЛИТБК извършва и услугата вземане на проби от твърди биогорива, биоотпадъци, компост и утайки.


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Информация за пресата:


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

Медиен спонсор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo