Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019
Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

2017-02-01 12:23:14
За контакти:

Уеб сайт: 
http://www.mrrb.government.bg
Издание 2018:

Под патронажа на:

С партньорството на:

Медиен спонсор:

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:


 

ВИП компании: