Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Николас Кокинос Целта на настоящата презентация е да представи цялостен анализ на всички изисквания, свързани с електромагнитни въздействия върху тръбопроводи, предизвикани от продължителен променлив ток (стационарно състояние), краткотраен променлив ток (повреда) и временни електромагнитни смущения (мълнии). Представените теми включват анализ на оптимизацията на защитните мерки за смекчаване въздействието на променлив ток, дължащо се на близост (пресичащи се и успоредни трасета) с високоволтови въздушни електропроводи (150kV, 400kV, единични и двойни вериги). Освен това разяснява как подобрените и оптимизирани защитни мерки - резултат от разработването на иновативно устройство за прекъсване на прав ток в съчетание с високоефективни съединения за подобряване на заземяването, спомагат за намаляване на индуцираното напрежение до безопасно ниво изпълнявайки всички най-нови изисквания на EN 50443 в зони с изключително високо съпротивление на почвата.

 

Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори:


Официални мeдийни партньори: