Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Новите акценти във Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“

2014-01-31 09:37:22

Новите акценти във Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 

От 5-ти до 7-ми март 2014 г. в София ще се проведе ежегодният форум и изложба „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ и „Smart Cities“ (интелигентни градове).ФОРУМЪТ

Организаторите от Виа Експо са поканили лектори от престижни европейски институции и организации, които ще споделят новостите в секторите и обърнат внимание на бъдещите предизвикателства.

Особено интересен акцент е сесията на европейската асоциация Euroheat & Power „Преосмисляне на идеята за централизираното отопление и охлаждане в Европа”. Темата е нова за България и според лекторите дори в известна степен пренебрегвана в европейските доклади и проучвания, но тези технологии вече успешно се интегрират в сградите и демонстрират своите безспорни предимства. Те значително намаляват CO2 и експлоатационните разходи с около 20-30%. Могат да заменят изкопаемите горива,  елиминират рисковете от ценовите колебания и доставките, използвайки само местни възобновяеми ресурси като биомаса, отпадъци и др.

Централизираното отопление и охлаждане се идентифицира като неразделна част от реализацията на идеята за интелигентните градове. Тенденциите са свързани с ръста на потребление на енергията за охлаждане, имайки предвид бързото затопляне на климата. Днес около 50 % от енергията се изразходва за отопление.

По време на сесията на Euroheat & Power ще бъде представен проектът „Европейска пътна карта на топлината“, резултат от проучване, което комбинира картографиране на търсенето и предлагането на енергия с безпрецедентни подробности чрез моделиране на една енергийна система.

Кристиан Енгел от Thermaflex, Австрия, ще презентира ново решение за централно отопление/охлаждане чрез гъвкава тръбна система, която вече е приложена в редица скандинавски страни и Обединените арабски емирства (ОАЕ). Централно охладената вода е по-добро решение за околната среда. Доставчиците на енергия се възползват от възможността да предлагат и централно охлаждане заедно и с отоплението. Г-н Енгел ще запознае делегатите и с добри практики от малки населени места, които използват местни енергийни ресурси като биомаса и дървен материал и изграждат топлофикационни системи – един много добър бизнес модел.

Друга интересна тема в програмата е ползата от термичната газификация на биомаса – лектор от Ebioss Energy, Испания ще разкаже за дългогодишния опит на компанията в областта на енергията от отпадъци.

Как новите технологии могат да превърнат днешните градове в интелигентни системи? Силният демографски натиск върху тях поставя остра нужда от решаване на проблеми като замърсен въздух, трафик, отпадъци и др. Гост-лектор в „Smart Cities“ е Йенс Бартолмес от ГД „Енергия“, отдел „Интелигентни градове”. Той ще разгледа в детайли възможностите на европейското партньорство за иновации при изграждане на интелигентни градове и общности, както и ще се фокусира върху приоритетите. Идеята на това партньорство е коалирането между градовете, гражданите и промишлеността в усилията им да се постигне нисковъглеродна икономика на Европа. Това означава интеграция на иновации, по-добро планиране и привличане на повече участници в производството, преноса и разпределението на електроенергия в градовете, по-добри транспортни решения, интелигентно използване на информационните и комуникационни технологии и др.

Българският съвет за устойчиво развитие работи активно за налагане на проекти за екологична градска среда в България. Арх. Георги Коларов ще представи  DGNB – системата за оценка на устойчиви градски структури.

Оливър Рапф от Европейския институт за изследване на сградите (BPIE), Великобритания, ще говори за иновации и стратегии за сгради с почти нулева консумация на енергия (nZEB), приложими в България. Последните промени в законодателството на ЕС, свързани с използването на енергия в сгради, наложи редица изисквания пред държавите членки. Г-н Рапф ще се съсредоточи върху разработването и прилагането на национални стратегии за реновиране  и принципите за постигане на  почти нулево енергийно потребление от сградите.

Изграждането на интелигентни мрежи е от ключово значение за обновяване на енергийната система. Група от лектори от Италия ще презентират новостите в тази област.

По време на конференцията специалисти от Swarco, спонсор на сесията за интелигентна мобилност, ще представят своите добри практики за улично осветление, ефективно управление на кръстовища и адаптивни системи за контрол.

Какви са глобалните и локалните перспективи за нови технологии за производство на енергия от отпадъци и тяхната роля за устойчивото икономическо и социално развитие? Експерти от Световния съвет за изследване и технологии за енергия от отпадъци WtERT ще дадат конкретни отговори.

 

ИЗЛОЖБАТА

В паралелната изложба ще се включат водещи компании от Австрия, България, Германия, Дания, Китай, Италия, Румъния и Холандия. Биоенергията има голям потенциал за развитие и много от фирмите ще покажат технологии за превръщането на биомасата и отпадъците в енергия и горива.

CPM Europe и Costruzioni Nazzareno са световни доставчици на оборудване за производство на пелети и брикети. Българска компания ще покаже разнообразие от пелет преси и чукова дробилка, отличаваща се с отлични технически показатели.

Ebioss Energy  осъществява дейност в три бизнес направления, които осигуряват пълен затворен цикъл на оползотворяването на отпадъците. Компанията е специализирана в проектиране, изграждане и поддръжка на инсталации за когенерация, електроцентрали за интегрирана газификация на биомаса и микрокогенерационни инсталации.

International Power Supply ще запознае посетителите с хибридната модулна система за автономно захранване EXERON, а решения за телекомуникации, телеметрия и телематика ще видим от Clicko.

Сред експонатите ще бъдат енергийноефективни осветителни продукти от Лидер Лайт и бои, произведени от германската фирма MIG Material Innovative Gesellschaft.

Друг изложител е Филкаб, доставчик на фотоволтаични модули и свързаните с тях носещи конструкции, инверторни станции, кабели и конектори. Специалисти от фирмата споделят, че по време на изложението ще акцентират върху изграждането на малки жилищни и индустриални покривни PV системи и островни PV и хибридни системи за собствена консумация.

Елпром Трафо традиционно ще представи цялата гама от произвеждани маслени трансформатори, с което се надява да  разшири позициите си българския и международния пазар.  Масленият разпределителен трансформатор с мощност 100 kVA и коефициент на трансформация 20/0,4 kV и серия на загубите Ак-Ао получи наскоро няколко отличия. Благодарение на вложената в него електротехническа ламарина с много ниски специфични загуби се постига по-малък разход на меден проводник поради намаления размер на бобините. По този начин се получава трансформатор с ниски загуби, при влагане на по-малко активни материали, който е с по-ниско тегло и по-ниска цена.

Дейността на Омния Контракторс е насочена в консултиране, проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на отоплителни, климатични и вентилационни, ВиК и електроинсталации. Фирмата предлага високоефективни възобновяеми енергийни системи, както и реализация на концепцията „Умна къща“. Омния Контракторс е ексклузивен партньор на Ochsner, производител на висококачествени промишлени термопомпи със значителен дял на пазара в Австрия, Германия и Източна Европа.

Бързоразвиваща се компания в производството на енергия от ВЕИ е и Филтър. На изложението тя ще наблегне върху когенерационните инсталации, които са доста актуални в момента. Те работят на биогаз от различни отпадъчни суровини - животински и растителни отпадъци, дървесни отпадъци, сметищни газове, газове от отпадни води и др.

През годините в традиция се превърна участието на австрийски фирми, които имат интерес към пазара в България. През 2014 г. техният брой регистрира увеличение и те ще имат силно присъствие на Австрийския павилион. Global Hydro Energy, производител на турбини за водноелектрически централи, Polytechnik Luft-und Feuerungstechnik, доставчик на вентилационни и отоплителни инсталации, и Nahtec, фирма, специализирана в интегриране на зелена енергия в сгради и изграждане на отоплителни централи, които се захранват от ВЕИ, станаха част от него.

 
За повече информация: Виа Експо – www.viaexpo.com

 
Паралелно събитие:
Save the Planet (управление на отпадъци) и LiftBalkkans (асансьори и ескалатори)

 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020" :
 • Как интелигентните технологии променят градовете?
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Решенията на ICONICS за сградна автоматизация
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Новите акценти във Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Издание 2019

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор:

   

  ВИП компании: