Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019
Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019

Новите ценности в глобалната енергийна система

2013-12-04 19:06:13

Новите ценности в глобалната енергийна система
 
Енергийната индустрия е един от най-динамично развиващите се отрасли с ключова роля в глобалната икономика. Европа е бедна на изкопаеми енергийни източници, което предопредели и бума на разработването на технологии за усвояване на енергията от вятъра, слънцето, отпадъците, водата и др. Германия, Швеция, Швейцария, Дания, Холандия и Австрия са сред страните пример за прилагане на устойчив модел на енергийната система.

Югоизточна Европа следва тази посока – тя има голям потенциал за реализиране на целите, свързани с намаляване на въглеродния отпечатък, надеждност и диверсификация на енергийния микс.

Дали ще успеят държавите от региона да се възползват от предимствата на добрите практики чрез политическа воля, инвестиции, промяна на мисленето и поведението на крайните потребители­­­?

Според доклад на Световния енергиен съвет, включващ 129 държави, България заема незавидното 108-мо място по отношение на енергийна ефективност и възобновяема енергия, 77-мо място по критерий цена.

В отговор на многобройните предизвикателства от 5-ти до 7-ми март в София ще се проведе 10-тото издание на Изложбата и форума за енергийна ефективност и възобновяема енергия с фокус Югоизточна Европа. Организаторите от Виа Експо целят да провокират един нов поглед върху възможностите за трансформиране на енергетиката чрез екотехнологии, които са носители на несъмнени ползи за бизнеса и обществото като цяло.  Форматът на изявата през 2014 г. е обогатен чрез включване на тематичносвързаните инициативи: „Smart Cities”  (интелигентни градове), „LiftBalkans” (асансьори и ескалатори) и „Save the Planet“ (управление на отпадъци).

Изложбатата ще представи нововъведенията на водещи международни и български компании в областта на енергийната ефективност, био-, хидро-, соларна, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, електромобилност и др.

В продължение на десетилетия Австрия развива своята екоиндустрия, която генерира годишни приходи от 10,6 милиарда евро и осигурява работа на 87 000 души. Австрийското ноу-хау и опит ще бъдат показани на традиционния австрийски павилион по време на изложението. Значителният воден ресурс на Югоизточна Европа обуславя интереса на чуждестранни компании към региона. Сред участниците са Global Hydro Energy, фирма с 80  годишен опит и продажби по целия свят в областта на хидроенергийните технологии, и Polytechnik - доставчик на вентилационни и отоплителни инсталации, които намират приложение за локално и централизирано топлоснабдяване и в енергоснабдителните предприятия за производство на електричество.

Costruzioni Nazzareno е италианска компания, която планира да разшири своя пазар в България, Хърватия и Сърбия. Тя проектира и изгражда съоръжения за превръщане на дървесни отпадъци в твърдо гориво  и е специализирана най-вече в изграждането на  съоръжения „до ключ“ за сушене, смилане и за производство на пелети и брикети.

Индивидуални проекти и консултации по инвестиционни проекти в сферата на оползотворяване на ВЕИ - пелетиране на дърво, слама, рециклиране на отпадъци - предлага К.А.Технолоджи, която е изключителен представител на фирмите от групата Каал, Шмелцер и Каблиц.

Друг изложител е чешката фирма CINK Hydro - Energy k.s. Тя ще демонстрира своята продуктова гама от турбини тип  Пелтон, Каплан и Францис и оборудване за малки водноелектрически централи.

Световният лидер в енергийния мениджмънт Landis+Gyr ще бъде част от “Smart Cities” с намерение да разшири своите позиции в България. Тя предлага пълна гама от измервателни уреди и интегрирани решения за отчитане, което позволява оптимизиране на използването на ресурси, оперативни разходи и изграждането на интелигентни преносни мрежи.

Наскоро Елпром Трафо разработи енергийноефективния трансформатор 100 kVA 20 / 0.4.

Той се характеризира с  по-ниска консумация на първичния енергоносител, по-ниско тегло и по-малко количество вложени материали. Елпром Трафо ще вземе участие в изложението за 4-та поредна година и предлага пълна гама трифазни маслени трансформатори, монофазни, заземителни, за ветрогенератори и трансформатори със стъпални регулатори под напрежение.

Портфолиото на Интернешънъл Пауър Съплай съдържа над 33 различни продукта. Топ иновация на компанията е модулната хибридна система Exeron, която получи признание на международните пазари. Тя комбинира и управлява добитото електричество от източниците - слънце, вятър, дизел генератор, батерия и електрическа мрежа. Exeron намира широко приложение в захранването на помпи за вадене на вода, на самостоятелни къщи и сайтове на мобилни телеком оператори, на цели жилищни квартали. Модулният принцип позволява постоянно усъвършенстване на системата - нейният  капацитет по отношение на мощностите се увеличава от 2 kW до зашеметяващите 65 MW.

В конферентната програма ще вземат участие лектори от Euroheat & Power (Белгия),  Европейска федерация за ВЕИ (Белгия), Danfoss (Дания), Институт по енергийните характеристики на сградите Европа (Великобритания) и др.  Делегатите ще обсъдят комбинираното производство на  топлинна и електроенергия, сгради с нулево потребление на енергия,  съхранение на енергия, сградно-интегрирани фотоволтаици, биоенергия и др.

 
За повече информация: Виа Експо
www.viaexpo.com

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019" :
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Предлагаме проектиране и изграждане на плантации за промишлен добив на биомаса
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN Форум 2014
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • „Термопомпени системи и „Омния контракторс“ ще участват в изложението „ЕЕ & ВЕИ” 2014 за Югоизточна Европа
 • Новите акценти в Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Интервю със Слав Ландов – ръководител направление ВЕИ във ФИЛКАБ АД, участник в изложението „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • Новите ценности в глобалната енергийна система
 • Exeron - българско постижение в енергетиката
 • Експерти и политици призовават за спешни промени по отношение на екоенергията и отпадъците като единствена алтернатива за бъдещето
 • Настъпва десетилетието на устойчивата и енергийноефективната архитектура
 • Форум за Югоизточна Европа - преференциални цени за регистрация до 10 май
 • Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Решения за съхранение на енергия от Heliocentris
 • off-grid система Exeron и решения за мълниезащита на PV и вятърни паркове на изложението за ЕЕ и ВЕ 2013
 • Рехабилитация на енергийния пазар чрез ВЕИ
 • Techem Smart System – премиера на Smart Buildings
 • Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда
 • Новите акценти на Изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия
 • Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша
 • Новите пазарни възможности за фотоволтаиката
 • Интелигентните сгради – синергия между ефективността и лукса
 • Умните сгради - инвестиция с мисъл за бъдещето
 • Върхови зелени технологии се представят в София
 • Издание 2018:

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Медиен спонсор:

  Официален медия партньор:


  Официален хотел:

  ВИП компания: