Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу

Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама
за jугоисточну европу


Jугоисточна Европа креће своjим путем према стабилном успону. Наш регион има огромни потенциjал за примењивање модерних решења у области енергетике, збрињавања отпадака и градског развоjа.

Коjе су ове технологиjе, коjе штеде ресурсе, повећаваjу конкурентност и брину се за човекову околину? Коjи су финансови механизми и како законодавство обезбеђуjе погодне услове месним самоуправама и привреди приликом реализовања проjеката? Одговоре даjе 12-то издање тематских саjмова и конференциjе у чиjи центар пажње jе Jугоисточна Европа: ЕЕ и ВЕ (eнергетска ефикасност и обновљиви извори енергије), Smart Cities (интелигентни градови) и Save the Planet (збрињавања отпадака и рециклирање). Оне е се одржати од 5-тог до 7-ог априла у Софиjи, Бугарска.

Организатори из Виа Експо анонсираjу учешће 13 држава – 50 % излагача jе из иностранства, што демонстрира њихово интересовање према тржишту  Jугоисточне Европе и намеру да приликом тога нађу пословне партнере.

САJМОВИ

ЕЕ и ВЕ

Ове године акцент ће бити на инсталациjама за производњу биоенергиjе. Оне се примењуjу у пољопривреди. Бугарска друштва ће представљати фотоволтаичне системе за зградну интеграциjу и нестандардне модуле за специфичну архитектуру, као што и системе за аутономно напајање. Интересовање ће изазвати и хибридна решења и построjења за чување енергиjе. Посетиоци ће имати могућност да се упознаjу са системима за греjање, за вентилацију и охлађивање, коjи користе знатно мање енергиjе и пружаjу велик комфор. Биће представљени и проjекти за когенерациjу за различите индустриjске гране. Измећу ових нових производа и експоната ћемо наћи изолационе панеле и целовите системе за изолациjу, погодне како за стамбене, тако и за индустриjске зграде.

Smart Cities
Излагачи ће представити свестране радне вариjанте за изградњу зградне аутоматизациjе, коjе смањуjу инсталационе, енергетске и оперативне трошкове. На оваj начин ће промовисати бежична решења и производе ЛЕД за уштеду енергије. Такозване „пасивне куће“ се сматраjу кућама будућности. Jедан од излагача ће пружити интересантне информациjе у вези са њиховим проjектовањем, дизаjнирањем и изградњом. Он нуди и наставу за струку „Сертификован Дизаjнер / Консултант за „Пасивне Куће“.

Save the Planet

Између експоната тематског саjма Save the Planet ће се налазити построjeња за рециклирање и прерађивање биолошких и пластичних отпадака, опрема за обнављање грађевинских отпадака, машине, системи за механично и биолошко-механично третирање чврстих отпадака, различити шредери  и jош много нових проналазака. Занимљива за индустриjска предузећа, коjа производе енергиjу од отпадака, за топлане и електране,  за индустриjу за производњу цемента и стакла ће бити технологиjа за прерађивање издувних гасова и дима.

КОНФЕРЕНЦИJЕ

Тематска разноврсност и присуство стручњак на конференцијама ће пружити прилику за размену искуства, дискусије и корисне контакте. Међу говорницима ће бити представници Euroheat & Power, Међународне асоцијације за геотермалну енергиjу, Института енергетске ефикасности зграда у Европи, Управе за заштиту животне средине Европске комисије, Европске федерације за управљање отпацима и заштиту животну околину, Европске асоцијације за биогас, Конвенте градоначелника и других. Говорници ће размотрити најновије трендове у пасивним зградама, паметни превоза, питања како користити потенцијал геотермалне енергије и како повезивати локалне системе грејања са обновљивим изворима енергије и других.

Делегати ће се упознати са мерама у вези са „кружном економијом“, као и са најбољим праксама за третман органског и пластичног отпада. Пажњу ће привући и тема „Како претворити отпаде у извор ресурса у прехрамбеној индустрији, пољопривреди и обради дрвета“, приликом чега ће се делити и бугарско искуство услед успешног спровођења извесног броjа проjеката у Аустриjи, Немачкоj, Данскоj и Белгиjи.

www.viaexpo.com
 

 

 

 

 

 

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: