Управление на отпадъците и рециклиране 27 – 29.03.2018
Управление на отпадъците и рециклиране 27 – 29.03.2018

Recycling International

2013-10-17 07:42:17


Recycling International е списание, насочено към специалистите от рециклиращата индустрия. В нашия екип работят опитни журналисти, които пътуват из цял свят и събират най-актуалната информация.

Списанието се издава в 10 броя годишно. Читателската аудитория наброява 33 000 професионалисти, работещи в 6500 компании в 120 държави.

Богатото съдържание на Recycling International обхваща:

• скрап технологии
• задълбочени анализи в областта на рециклирането, пазари и технологии
• промени в международното законодателство
• новини, продуктови презентации, статистики
• отзиви от проведени изложения и конференции
• интервюта с експерти от сектора.
 

За контакти:

http://www.recyclinginternational.com/

 

 

 

Пресинформация за "Управление на отпадъците и рециклиране 27 – 29.03.2018" :

Под патронажа на:

Стратегически партньор - Австрия


 

С партньорството на:

 

Официални медийни партньори:


ВИП компании: