Розалина Петрова

Начало > Розалина Петрова

2017-01-31 10:42:43

Розалина Петрова, експерт, ГД Околна среда, Европейска комисия
 Розалина Петрова се присъединява към Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия през 2010 г., за да работи върху ефективността на ресурсите на ЕС и кръговата икономика, която е на  дневен ред.

Тя също така отговаря за устойчивото развитие, за зелените работни места и за интегрирането на политиката по околна среда в стратегията “Европа 2020” и в рамките на „Европейски семестър“.От 2015 г. Розалина работи по законодателните предложения за третирането на отпадъци, представени от Европейската комисия през Декември 2015 г., като отделя специално внимание на целите за третиране на отпадъци и тяхното влияние.

Преди да се присъедини към Европейската комисия, тя работи в областта на труда и социалната политика в Министерството на труда и социалната политика на България и в Постоянното представителство на България в ЕС. Розалина има магистърска степен по политология от СУ "Св. Климент Охридски".

 Кръговата икономика: предизвикателства и възможности за ЕС и България

Изграждането на зелена, кръгова и конкурентоспособна икономика в Европа, е основен приоритет за Европейската комисия. От съществено значение е да се запази движещата сила, създадена от приемането на пакета мерки за кръгова икономика през 2015 г.,  чрез действия на всички нива.

Розалина Петрова от Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия ще говори за постигнатия досега напредък в затваряне на цикъла на проектиране, производство, потребление и управление на отпадъците, както и за предизвикателствата и възможностите, които кръговата икономика предоставя на Европейския съюз и на България.

Тя ще работи върху доразвиването на новите инициативи през 2017 г., включително и върху ролята на производство на енергия от отпадъци и на „зеленото финансиране“. Накрая тя ще очертае напредъка на обсъжданията на законодателните предложения за управление на отпадъците през 2015 г., които целят постигането на амбициозни нива на рециклиране на отпадъци и значително по-ниски нива на депониране при прилагане на ефективни инструменти за подобряване управлението на отпадъците.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международна конференция за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа
Конференцията Save the Planet отразява новостите в сектора. Целта на нейното провеждане е да представи добри практики и реализирани проекти, да срещне представителите на бизнеса и общините с международни експерти.
Начална дата на събитието:Сряда Март 28, 10:00
Крайна дата :Сряда Март 28, 17:00
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
65 EUR
 
 
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Информация за пресата:

21

ViaExpo