Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

South-East European Industrial Market

2018-08-13 14:40:11

 

South-East European INDUSTRIAL Мarket е списание за продукти и услуги в областта на промишлените технологии за региона на значимия и перспективен пазар със сериозен потенциал на развитие - Югоизточна Европа: България, Румъния, Сърбия, Черна гора, Македония, Босна и Херцеговина, Хърватска, Словения, Гърция, Турция и Албания.

South-East European INDUSTRIAL Market се издава на английски език и се разпространява безплатно между специалисти, работещи в индустриалните сектори на страните от Югоизточна Европа, както и сред инженерингови, производствени и търговски фирми.

Печатното издание е с тираж 15 000-18 000, а електронният вариант на изданието достига чрез директен мейлинг до над 32 000 специалисти в Централна и Западна Европа и страни от Близкия Изток.

Всеки брой на South-East European INDUSTRIAL Market предлага актуални продуктови, технологични и корпоративни новини, прегледи на продукти и системи, пазарни анализи, информация за интересни проекти в региона, представяне на ключови технически изложения и др.
www.SEE-Industry.com

 

Издание 2019

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор:

 

ВИП компании: