Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Списание Energie 21

2018-08-17 10:14:34Специализираното списание Energie 21 се публикува на всеки два месеца и е посветено на алтернативната енергия. Изданието предоставя практическа и теоретическа информация  за нововъведенията в производството и ефективното използване на енергия от възобновяеми източници: биомаса, слънце, земя, вятър, вода и отпадъци. Темите са посветени на енергийната независимост, сигурност, пренос на енергия и съхранение, устойчивото развитие на регионите.

Читателската аудитория обхваща: инвеститори, мениджъри, строителни предприемачи, земеделски производители, собственици на земеделски земи, държавни служители, представители на научните и академични среди, специалисти по управление на сградите и др.

Списанието се разпространява чрез абонамент до 3 600 читатели, 400 от които са от Словакия.
 www.energie21.cz

Издание 2019

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор:

 

ВИП компании: