Почистване и Хигиена
Машини и Препарати
 Почистване и Хигиена<br/>Машини и Препарати

Списание “Хранително-вкусова промишленост”

 

“Хранително-вкусова промишленост” е единственото национално месечно научно-приложно списание за отрасъла, издавано от КООП ХВП със съдействието на  УХТ-Пловдив и ССА.
Основни теми, които разглежда списанието, са качество, безопасност и проследимост на храните; производството на храни и техния ефект върху здравето на консуматорите; нови храни и напитки, тенденции; мениджмънт и системи за управление, стандарти и сертифициране; проблемите храни и екология, енергоспестяващи технологии, здравословни и безопасни условия на труд и др.

В списанието – с рекламни и ПР-материали, се представят фирми, обслужващи отрасъла: производители и вносители на машини за ХВП, опаковки и опаковъчни технологии, ингредиенти, средства за хигиена, подови и стенни покрития за хранителната индустрия, консултантски и сертифициращи фирми, финансиращи институции, вносители на автомобили и др.

Тиражът се разпространява изключително по абонамент във фирми от отрасъла, браншови организации, търговски вериги и др. – в страната и в Европа, а също така и по време на изложения за храни и напитки у нас и в чужбина. Съкратен вариант на списанието, с включени всички реклами, се изпраща до над 6500 интернет адреса на фирми от отрасъла, обслужващи фирми, търговци, държавни и обществени структури с интерес към отрасъла и др.
 

За контакти:
http://fpim-bg.org

Медиен спонсор: