ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Списание „Земеделие плюс”Oralo.bg
   е сайт за професионално земеделие и животновъдство, обединяващ двете печатни издания на издателство „Ентропи 1” по тази тематика. Като наследници на най-старото в страната списание за земеделие „Орало” от 1894 г., нашата мисия е да Ви информираме за новостите и практиките в българското и международно селско стопанство.

Списание „Земеделие плюс” е научнопопулярно издание за професионалисти, което включва широка гама от теми, засягащи цялото земеделие. Осигурява трибуна на изтъкнати учени и професионалисти от практиката, като запазват комплексния му характер .В тематиката му, наред с традиционните проблеми в земеделието, намират място въпросите, свързани с неговото организационно преустройство, новите технологии и растителнозащитни препарати, биотехнологиите,устойчивото и екологосъобразно земеделие.

Подобно на него сп. „Животновъдство БГ” е научноприложно издание, списвано от изтъкнати учени и специалисти в бранша. Пред вид новото приоритетно място, което сегашното правителство определя на животновъдството в България, смятаме,че списанието ще бъде полезно с предоставяне на животновъдите на най-новите научни достижения у нас и в чужбина.
http:// Oralo.bg /

 

 

 

        

Свързани новини: