Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ)
Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) е част от общата администрация на Столичната община.

Мисия
Мисията на Агенцията е да подкрепя развитието на гр. София, като модерен, прогресивен, иновативен, интелигентен и зелен град, притегателно и предпочитано място за стартиране и развитие на бизнес, развойни дейности, стартъп и предприемачески проекти от български и чуждестранни организации.

Град София да бъде регионален център за компетенции, който привлича, задържа и вдъхновява професионалисти, предприемачи и учени, както и града да се обособи като дестинация за високоефективни индустрии на знанието (knowledge industries).

Инвестиции
Ние осигуряваме подкрепа на „едно гише“ на чуждестранни и български фирми, предприемачи и стартиращи компании, които искат да започнат или установят бизнес в София, както и подпомагаме местния бизнес в развитието му на чужди пазари.
Нашият екип предоставя информация, анализи, контакти и насоки за стартиране на бизнес в столицата на България.
Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции предлага напълно безплатно съдействие, съобразено със специфичните изисквания и нужди на всеки проект.
Столичната община през Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции стимулира чуждите и местните инвеститори чрез програма “Инвеститор клас В“
Ние подкрепяме публично-частните партньорства между Общината, чуждите и местните фирми в изграждането на обществено полезна инфраструктура и подобряването на качеството на живот.
Агенцията поощрява взаимодействието между бизнеса и български университети, академии, училища и научни институти, за по-добро развитие и планиране на човешкия капитал.

https://investsofia.com/

 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :

Издание 2020

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор: