Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

ТД Инсталации

 

TД ИНСТАЛАЦИИ - БЪЛГАРСКОТО СПИСАНИЕ ЗА СГРАДНИ СИСТЕМИ, ОБОРУДВАНЕ И ИНСТРУМЕНТИ

Списание ТД Инсталации се списва на базата на професионално ориентирани статии с практическа насоченост за нуждите на специалистите в строителното инвестиране, проектиране и изграждане на сградни инсталации и оборудване, инструменти и материали за тях. Основната тематика на списанието обхваща следните области:

 • Отопление
 • Вентилация
 • Климатизация
 • ВиК
 • Осветление
 • Сигурност
 • Сградна автоматизация и комуникации
 • Енергийна ефективност
 • Инструменти, материали


Водещо редакционно съдържание

 • технически статии и студии
 • пазарни проучвания и анализи
 • технически и технологични новини
 • пазарни и браншови материали


Технически данни
Печатно и електронно списание (www.tech-dom.com)

 • формат 210х290 mm
 • луксозна хромова хартия
 • тираж 6000 броя
 • HTML и pdf електронна версия
 • интерактивни онлайн версии, оптимизирани за PC/MAC, таблети и смартфони
 • е-нюзлетър със съдържанието на броя


Периодичност
ШЕСТ броя годишно. Постоянен канал за онлайн браншова информация.

Целева читателска аудитория

 • Специализирани компании в строителното инвестиране
 • Специализирани строително-инвестиционни компании, в т.ч. инженери и снабдителски звена
 • Частни инвеститори в строителни обекти
 • Строителни фирми, в т.ч. звената: инженерни, снабдителски и за обзавеждане и оборудване на сгради, работещи във всички строителни области
 • Проектантски и архитектурни бюра, в т.ч. инженери по ел. част, ВиК...
 • Главни архитекти на общини, специалисти в отдели “Архитектура и кадастър”
 • Строителни консултанти
 • Инсталаторски и инженерингови компании в областите: електро, отопление, вентилация, климатизация, ВиК, газификация, осветление, озвучаване, сигурност, комуникации, бани и SPA, кухни и т.н.
 • Подизпълнители - монтажни и инсталаторски фирми
 • Дизайнерски студиа, къщи и бюра
 • Фирми - доставчици в различните области

 

http://tech-dom.com/izdanie.aspx

 

 

 

 

 

Издание 2020

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор: