Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Търговско-Промишлена Камара - Пловдив 
Приемник на учредената през 1895 година в Пловдив Търговско-Индустриална Камара, Пловдивската Търговско-Промишлена Камара е създадена на 03.04.1990 год., като обществена организация с идеална цел за представяне, защита и реализиране на интересите на своите членове. Съгласно чл. 8 от Устава членуването в Камарата е доброволно.

Основна цел - развитие и защита на стопанските интереси на своите членове, както и съдействие за европейската и международна интеграция на региона и страната.

Пловдивската Камара работи в рамките на единната система на Българската Търговско-Промишлена Палата - София. Тя е една от регионалните търговско-промишлени палати в страната и втора по размер и значимост след БТПП-София. Това е най-голямата система от бизнес асоциации в България с дълга история, традиции и важно място в подпомагането на българския бизнес и икономика.

Обхват на дейност: гр.Пловдив и Южен Централен Район на България, работи в рамките на системата на Българските Търговско-Промишлени Палати (26), Световната Мрежа от ТПП, европейската мрежа за подкрепа на малките и средни предприятия Еnterprise Europe Network, други.

Услуги

Административни услуги

 • Издаване на сертификати за произход;
 • Заверяване на търговски фактури и други търговски и удостоверителни документи;
 • Покани - декларации за чужденци;
 • Вписване на фирми в търговския регистър на БТПП;
 • Регистрация на търговски представителства на чуждестранни лица
 • Заверяване на подписи върху документи;
 • Издаване на референции и писма;
 • Издаване на командировъчни заповеди.


Бизнес и консултантски услуги

 • Търсене на бизнес-партньори и пазари;
 • Бизнес-събития за фирми (изложения, в2в мисии);
 • Реклама в медиите и изданията на Камарата;
 • Професионално обучение;
 • Закрила на индустриалната собственост;
 • Отдаване под наем на зали и презентационна техника.


Експертите на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив са на разположение на своите членове и клиенти по всякакви бизнес въпроси.

За връзка с нас:

Адрес: 4003 Пловдив, ул. Самара 7, ет. 3
E-mail: office@pcci.bg, cci.plovdiv@gmail.com
Тел.: +359 32 908 989, -90
Website: www.pcci.bg
Как да ни намерите ТУК

 

 

 

 

 

Още от секцията "Превенция от корозия
28 – 29.06.2018" :

Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори:


Официални мeдийни партньори: