Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Bioenergy Insight
От старта си през 2010 г. Bioenergy Insight бързо изгради своята репутация за предоставяне на качествени новини, анализи, пазарна информация и технически статии, свързани с биомасата, биогаза и производството на биоенергия. Списанието се публикува шест пъти годишно и отразява водещи събития в индустрията. То представя новаторски идеи и дава възможност на своята аудитория да получи цялостна представа за състоянието на бранша. Тя обхваща компании, които произвеждат горива от биомаса под формата на пелети и брикети, и тези, които използват гориво от биомаса за производство на когенерация, биогаз, биоенергия, химикали, топлина и течни биогорива.

Лице за контакт: George Doyle email: george@bioenergy-news.com
Телефон: +44 (0)203 551 5752
Уеб сайт: www.bioenergy-news.com

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: