Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Биогаз инсталации в България

Биогаз инсталации в България

Интервю с инж. Христо Панайотов, управител на фирма Белфри.


Фирмата е доставчик на модерно оборудване за промишлени и селскостопански инсталации за добив, пречистване, съхранение и утилизация на биогаз, сметищен газ и други горими газове. Белфри е официален представител на австрийските производители Tecon textile constructions GmbH и Еnnox biogas technology GmbH, както и на Hexa-Cover A/S – Дания, предлагащи оборудване с безкомпромисно качество и висока надеждност.

Г-н Панайотов, какъв спектър покрива оборудването, което предлагате?
Предлаганото оборудване покрива широк спектър от приложения по линията на биогаза като:

 • куполи, люкове, пеноуловители, предпазни клапани и други елементи за метантанкове,
 • газови филтри и кондензоотделители,
 • системи за сероочистване, охлаждане и осушаване на газа,
 • двойномембранни газхолдери – стандартни и покривен тип,
 • газодувки за транспортиране и нагнетяване на газ,
 • факли за изгаряне на биогаз и сметищен газ.


Какви са основните сфери на приложение на оборудването?
Основни области на приложение на изброеното оборудване са:
 

 • Биогаз инсталации в пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ);
 • Газоулавящи инсталации към депа за твърди битови отпадъци;
 • Селскостопански биогаз инсталации;
 • Биогаз инсталации в хранително-вкусова промишленост.
   

Какво прави системата за покриване на торохранилища от Hexa-Cover A/S уникална?
Системата осигурява бързо и ефикасно покриване на свободната течна повърхност на открити торохранилища, резервоари за вода и изкуствени лагуни и значително ограничаване на:
 

 • Миризми и вредни емисии;
 • Нежелано изпарение и загуба на течни суровини;
 • Нежелани топлинни загуби;
 • Обрастване и развитие на водорасли и др.


Разкажете ни за наскоро завършен Ваш проект.
В края на септември 2016г. Белфри ООД въведе в експлоатация двойномембранен газхолдер с полезен обем от близо 1000 м3 в най-голямата в България градска пречиствателна станция за отпадъчни води. Газхолдерът е производство на австрийската компания Tecon и успешно беше внедрен в съществуващата инсталация за биогаз утилизация на територията на ПСОВ.

Какво ще представите по време на изложението за Енергийна ефективност и възобновяема енергия от 7 до 9 март 2017 г.?
Ще представим образци на газхолдери, газови факли, оборудване за метантанкове и пречистване на биогаз.

С какви посетители очаквате да осъществите контакт по време на изложението, от кои браншове?
Представеното оборудване ще представлява интерес за всички инвеститори от секторите селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, комунални и промишлени пречиствателни инсталации, както и за представителите на проектантски, строителни и инженерингови компании ангажирани в реализацията на нови проекти или в модернизацията на съществуващи инсталации за добив и утилизация на биогаз.

Какви са Вашите виждания за развитието на сектора на биогаз в България?
Биогазът като източник на електро- и топлоенергия има редица недооценени предимства пред други по-развити у нас ВЕИ като вятър и слънчева енергия и по тази причина секторът има значителен потенциал, който предстои да бъде реализиран през следващите 5 до 10 години.

 

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: