Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците

Начало > Събития > Енергийна ефективност и ВЕИ > Новини > Пресинформация > Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците

Покажи Страниците
2014-11-05 09:29:50

Биогаз инсталациите  - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците

Интервю с инж. Чавдар Айгътов – управител на фирма ЕLLON, изложител на ЕЕ & ВЕ 2015

Все повече домакинства избират по-екологични и икономични алтернативи за отопление. Индустриалните предприятия и фермите постепенно налагат практиката на оползотворяване на своите биоотпадъци с цел производство на енергия за собствени нужди.
Според проучвания на Европейската асоциация за биомаса биоенергията ще запази своите лидерски позиции в микса на възобновяемата енергия с дял от 62%.

Благоприятни са тенденциите и в страните от Югоизточна Европа поради добре развитите горско и селско стопанство.

От 11-ти до 13-ти март в София ще се проведе 11-тото изложение за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE & ВЕ). През 2015 г. ще има отново силно участие на компании, които ще покажат технологии за производство на биогорива и на енергия от биомаса.
Бихме искали да Ви представим дейността на един от изложителите. Каква е новата посока на нейното развитие - това ще разберем от интервюто с инж. Айгътов, управител на ELLON.

 

● Г-н Айгътов, ELLON е компания, работеща в сферата на ОВК. Наскоро открихте електроцентрала на биогаз в Цалапица – моля да ни разкажете повече за това модерно съоръжение.
Проектът Биона Газ е биогаз инсталация с общ капацитет 1.5 MWe. Основното зареждане на ферментора е от смес на говежди тор с допълнителни продукти като царевичен силаж и слама. Инсталацията е локализирана в землището на с. Цалапица.
 
Състои се от силажоподаващо устройство, система за зареждане от помпа и режещо устройство, два основни ферментора в комбинация с един краен ферментор, пресов сепаратор, лагуни, абонатна станция и когенераторно помещение със стая за мониторинг и управление.

Високата ефективност се реализира чрез двустепенна ферментация с краен ферментор в комбинация с подобрена технология на смесване. Процесите са изцяло автоматизирани. Количествата, които дневно се влагат във ферменторите, са 55 тона тор и 70 тона силаж. Силажът се запазва от реколта до реколта в огромни ръкави направо на полето.

Изходящият материал - биологичен тор, отива за торене на земите, на които се произвеждат царевичните силажи, а сухото вещество може да се пакетира за нуждите на цветопроизводството. С електроцентралата на биогаз се изпълнява едно съществено изискване на ЕС, а то е, че всички кравеферми трябва да имат свои лагуни, в които да събират тора от животните.

● Върху какви проекти в областта на биоенергията работите в момента и как визирате развитието на ELLON в това направление?
Фирма Еллон  е дъщерна фирма на Атаро Клима ЕООД, чиято дейност е в областта на вентилацията и климатизацията. Началото й  поставено през 2010 година в Пловдив с цел производство, разработка, проектиране на системи в областта на ОВК-инсталациите и монтажни конструкции за фотоволтаични инсталации. От две години Еллон работи в сферата на биогаз инсталациите.

Със сигурност и други партньори от фотоволтаичния сектор ще споделят мнението, че бъдещето на ВЕИ сектора са биогаз и биомаса централите. В тази връзка ние бързаме да отговорим на търсенето на пазара и за целта поддържаме непрекъснат контакт с българските фермери. По Нитратната директива фермерите могат да изградят такива централи, като от една страна ще оползотворят добития животински тор, а от друга ще получават средства от енергоразпределителните дружества. Биогазта е нещо различно, чисто законодателно е уредено самостоятелно. Добитата топлина освен за производство на електричество може да се използва за сушилни и оранжерии, намалявайки чувствително разходите за отопление.
 
● Вашата компания ще участва отново на „EE & ВЕ” 2015 – какво ново ще представите и с какви клиенти бихте искали да се срещнете по време на събитието?

Профилът на нашите бъдещи клиенти е на хора, занимаващи се с животновъдство, защото именно те се сблъскват с торовия проблем. Необходимо е да се отглеждат над 200 броя едър рогат добитък или необходимия брой прасета, както и да се сключи договор за изкупуване на силаж или да има наличие на собствена земя  за производството му. Към настоящия момент по-дребните стопанства и малките производители имат проблеми с финансирането, защото изграждането на биогаз централа изисква много средства.

Чудесна възможност е, че през новия  Програмен период има опция за финансиране на подобен тип инсталации, тъй като по този начин се решава проблемът с отпадъчните продукти.

Това ще бъде за тяхно улеснение и в тяхна полза. Законът за инсталациите на биогаз дава голям приоритет на животновъдите от тази гледна точка. Еллон е единствената българска компания, която  едновременно проектира и изгражда биогаз инсталации в България. Затова ще се радваме, ако с българските фермери си подадем ръка.

 

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Информация за пресата:


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo