Bizz-Energy.com

2017-12-13 11:45:59bizz energy. е списание за хората, които взимат решение за бъдещето на производството на енергията. То информира читателите за технологичното развитие, успешните бизнес модели, за политическата рамка и за правните въпроси, свързани с преминаването към нисковъглеродна икономика и екологичен начин на живот.

Фокусът на списанието е насочен към връзката между енергетиката и начините на финансиране на проекти.

http://bizz-energy.com/

 

Свързани новини: