Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

Благовеста Шинева, управител на ЦИЕС: Защо сертификатът за безопасност и качество на продуктите е важен?


Г-жо Шинева, какво Ви накара да вземете участие в международния форум „БЕЗ аварии“?
Темата за безопасността е изключително важна, тя е изцяло свързана с дейността на ЦИЕС.

Безопасността на продуктите, които се пускат на пазара и /или в действие е въпрос от обществен интерес.

Всички потребители, когато си купуват продукт, искат да са сигурни, че той е безопасен и отговаря на всички правни (регулаторни) изисквания.

Поради това, производителите все по-често се обръщат към независими органи за оценяване на съответствието, каквато е нашата компания, за да проверят дали техните продукти отговарят на определени регламенти, директиви, стандарти, преди да бъдат пуснати на пазара или в действие.

Работодателите имат задължението:

 • да придобиват и използват само оборудване, което съответства на съществените изисквания на приложимите регламенти, директиви и хармонизирани стандарти (СЕ -маркировка);
 • да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че работното оборудване се поддържа в безопасно състояние.
 • да осигурят информация и обучение на работниците по отношение на безопасната употреба на работното оборудване.

Кои от Вашите услуги ще включите в презентацията си и защо са важни за бизнеса?
Като трета независима страна, повече от 17 години ЦИЕС предлага експертни услуги в 9 направления, в полза на икономическите оператори, които са изцяло свързани с интересите на потребителите по отношение на безопасността, живота и здравето на хората и опазването на околната среда.

В презентацията ще представя дейностите ни по изпитване, сертификация на продукти и системи, инспекции и енергийна ефективност и, разбира се, нашата бизнес школа за специализирани професионални обучения и семинари.

Кои са най-рисковите сектори?
Най-рисковите сектори са общоизвестни: строителство, добивна и преработваща промишленост, транспорт и др.

Всички дейности в една организация съдържат рискове. Компаниите трябва да осъзнаят и управляват риска, като го идентифицират, анализират и след това преценяват необходимостта от изменение чрез въздействие върху риска, за да го минимизират.

През целия този процес компаниите трябва да обменят информация и да се консултират със заинтересованите страни, да наблюдават и преглеждат риска и средствата за управление, които изменят риска, с цел да се гарантира, че не е необходимо по-нататъшно въздействие върху риска. Това трябва да е осъзнат, систематичен и логичен процес.

Кои компании са Ваши клиенти?

На ЦИЕС са се доверили повече от 4500 компании от България и чужбина.

Ще спомена някои от тях „Атлас Копко България“ ЕООД, „Аурубис България“ АД, „Винербергер“ ЕООД, „Арсенал“ АД, „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, „Прогрес“ АД, „Златна панега цемент" АД, "Холсим България" АД, "Каолин" ЕАД, „SKF България“ ЕООД, „Айгер Инженеринг“ ООД, „Теси“ ООД и др.

Моля, споделете за някои от бъдещите Ви плановете за развитие?
Нашата уникалност е да предоставяме КАЧЕСТВО на икономическите оператори. Този принцип се постига с много устойчиви усилия, компетентност, експертиза, независимост и безпристрастност. И разбира се, с отдаденост към клиентите.

Всяка календарна година ние си поставяме измерими цели и се стремим да ги изпълняваме. Те винаги са адекватни на бъдещите очаквания на клиентите ни, които стават все повече и повече.

 

Още от секцията "Предотвратяване на аварии
2022" :
 • Обучение по Facebook маркетинг и онлайн брандинг
 • Диагностика на деформации в инфраструктурни обекти предотвратява аварии
 • Какви са практическите приложения на формулата “Надеждност + Поддръжка = Функционалност”?
 • За ползите от прецизна детекция на утечки и вредни газове говори Любов Николова от Трокуттестгруп
 • Ново поколение газдетектори и решения за влажност и температура намаляват критичните ситуации в производствата
 • Термални иновативни камери от Konica Minolta предотвратяват риска от пожари
 • Без ненужни престои на хора и техника с електроапаратура от Ико-Ел Константин Стоянов
 • Газоспасителна и газоанализаторна апаратура от Дрегер България минимизира опасностите от аварии
 • Делта Инструмент ООД ще представят измервателни уреди и оборудване за индустриални съоръжения на форума „БЕЗ аварии“
 • Как металургичните и химическите предприятия да избегнат принудително спиране на производството и да увеличат междуремонтните срокове?
 • Индустрията може да постигне по-високи нива на безопасност и рентабилност
 • Д-р Кнезевич ще запознае специалистите по индустриална поддръжка с концепцията MIRCE Science
 • Под егидата на:


  Официални мeдийни партньори:


  Официален хотел: