Българка ще работи по проект, който чрез спорт се насърчава развитието на комуникативни социални умения на деца в един от градовете с най-голяма престъпност в света

Начало > Събития > Изложение за спорт и здравословен начин на живот > Новини > • Браншови новини > Българка ще работи по проект, който чрез спорт се насърчава развитието на комуникативни социални умения на деца в един от градовете с най-голяма престъпност в света

Покажи Страниците
2015-08-10 10:59:17

Българка ще работи по проект, който чрез спорт се насърчава развитието на комуникативни социални умения на деца в един от градовете с най-голяма престъпност в света
 


 

Целта на програмата за младежко наставничество е да се увеличи капацитетът на младежките организации, финансирани от Младежкия фонд като им помогне в процеса на реализиране и администриране на 24-те проекта, които се финансират в различни точки на света. Тези 24 младежки проекта са одобрени сред кандидатурите на над 8000 младежки организации от цял свят. Те са ръководени от млади хора и обхващат различни сектори - от технологии и селско стопанство до участие на младите в обществения и социален живот, образователни проекти и проекти за намаляване на бедността.

Програмата за наставничество се реализира за втора година, но за първи път с участие от България. Това е уникална възможност за експерти и консултанти да работят по най-добрите младежки проекти в световен мащаб, допринасяйки за развитието на младежката политика. Менторите имат пряко въздействие върху значими проекти, които са приведени в съответствие с целите на ООН за развитие на политики в сферата на младежта.

Йоана Дочевска, председател на УС на „Асоциация за развитие на българския спорт“ беше селектирана за ментор към младежкия фонд на ООН и ще работи по проект, насърчаващ младежко лидерство и имащ за цел да осигури социалната интеграция и комуникация на младите хора в обществото. Проектът - „Salesian League Soccer to Three Bands” е на организация от Мексико „Развитието на младежта на Севера, А.С” и се фокусира върху разработване на социални комуникативни умения, работа в екип, уважение и солидарност сред младите хора чрез спортна дейност и неформално образование. Проектът е иновативен, интересен и се реализира в един от градовете с най-висока престъпност и корупция в света, в който ¼ от къщите са обезлюдени поради високите рискове да се живее там. В тези тежки условия, проекта ще се опита да социализира чрез спортни дейности деца и младежи от 3 различни банди в град Хуарес. Предизвикателство е да се работи в такива райони и от разстояние, но аз и организацията, която го реализира, сме силно мотивирани да постигнем целите на проекта и да се социализират и върнат в училище повече деца от региона.

 

 
 

Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Информация за пресата:

Издание 2015
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

ViaExpo