Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020
Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020

Българска Асоциация на Електротехниката и Електрониката

2018-08-31 11:45:11

 

За контакти:
http://www.bcee-bg.org/

 

 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020" :