Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019
Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019

Българска Асоциация на Електротехниката и Електрониката

2018-08-31 11:45:11

 

За контакти:
http://www.bcee-bg.org/

 

 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019" :