Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

Българска асоциация на електротехниката и електрониката


 

Българската асоциация на електротехниката и електрониката е основана в 1994 г. като съдебно регистрирана организация с нестопанска цел. Броят на членовете съществено нарасна през последната година и днес повече от 150 фирми от електротехническата индустрия в България доброволно членуват в АСОЦИАЦИЯТА. Това са както приватизирани бивши държавни фирми, така и новосъздадени малки и средни частни фирми с производствена, инженерингова, търговска, консултантска и развойна дейност. Общият им брой служители е около 15 000 души.

Електротехническата индустрия в България е представена най-съществено в следните продуктови групи:
 

 • Кабели и проводници
 • Енергийно електрооборудване ВН, СН, НН
 • Електромотори, генератори, трансформатори
 • Акумулатори
 • Ръчни електроинструменти
 • Осветителни елементи и тела
 • Контактни елементи, електроинсталационна апаратура
 • Промишлени електронни апарати и системи
 • Медицинска техника и електроника
 • Електродомакински уреди
 • Метални и пластмасови детайли и възли
 • Инженерингова дейност
   

За контакти:
http://www.bcee-bg.org/


Още от секцията "Предотвратяване на аварии
2022" :

Под егидата на:


Официални мeдийни партньори:


Официален хотел: