Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020
Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020

Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ)

2018-10-05 12:11:09

 

За контакти:
http://www.basscom.org/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020" :