Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019
Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019

Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ)

2018-10-05 12:11:09

 

За контакти:
http://www.basscom.org/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019" :