Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ)

2018-10-05 12:11:09

 

За контакти:
http://www.basscom.org/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020" :

Издание 2019

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор:

 

ВИП компании: