ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Българска асоциация по логистика

 

Българска асоциация по логистика обединява усилията и координира дейността на своите членове за развитие на логистиката в България и приобщаването й към европейските и световните тенденции в областта на приложението на логистичните методи в практиката.(http://balbg.com/) Българската асоциация по логистика стартира първия и единствен у нас специализиран уебсайт за предлагане и търсене на работни позиции в логистиката –  http://logisticsjobs.bg/. Платформата е тясно профилирана за удовлетворяване на нуждите от логистичен персонал на работодателите в България, както и на търсещите реализация в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките.

Свързани новини: