Управление на отпадъците и рециклиране 27 – 29.03.2018
Управление на отпадъците и рециклиране 27 – 29.03.2018

Българска асоциация по рециклиране

2013-09-12 07:47:54

 

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ (БАР) е създадена през 1998. БАР е сдружение с идеална цел и обединява български фирми и предприятия, които се занимават със събиране, съхранение, транспортиране и механична обработка на вторични суровини от черни и цветни метали, хартия, пластмаса, стъкло, каучук и др.

БАР е член на от най-престижните организации на европейско ниво: Конфедерация на европейската рециклираща индустрия - EuRIC, Европейската федерация по оползотворяване и рециклиране на черни метали – ЕFR и Европейската федерация по търговия с метали и рециклиране - ЕUROMETREC.

На национално ниво, Асоциацията е член на Българска стопанска камара /БСК/, Българска търговско-промишлена палата /БТПП/ и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/.
БАР е създадена с цел да защитава интересите на фирмите, които рециклират вторични суровини в страната, да провежда активен диалог с държавните институции в защита на законните права на своите членове, да проучва и подпомага решаването на въпроси, свързани с правните, икономически, финансови, екологични, митнически и др. аспекти от дейността на фирмите от бранша.

БАР участва в разработването и усъвършенстването на нормативната база; изготвя анализи, проучвания и експертни оценки в областта на управлението на отпадъци, данъчната и социалната политика.
Членуващите в БАР фирми (74) покриват целия спектър - и по големина (малки, средни, големи) и по териториален обхват в сферата на управлението на отпадъците.

Сдружението участва със свои представители в дейността на работни групи към Министерство на околната среда и водите, Народното събрание и национално представените работодателски организации.
Като сдружение на фирмите от рециклиращия бранш, БАР организира също така международни изложения и форуми, свързани с управлението на отпадъците и рециклирането.
 

За контакти:

Уеб сайт
: http://www.bar-bg.org
Е-поща: bar@bar-bg.org
Телефон: +359 2 953 32 88
Факс: +359 2 953 33 87

 

Пресинформация за "Управление на отпадъците и рециклиране 27 – 29.03.2018" :

Под патронажа на:

Стратегически партньор - Австрия


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори:


ВИП компании: