Управление на отпадъците и рециклиране 27 – 29.03.2018
Управление на отпадъците и рециклиране 27 – 29.03.2018

Българска асоциация по рециклиране

2013-09-12 07:47:54

 

БАР участва активно в развитието и усъвършенстването на нормативната уредба, подготвя анализи, проучвания и разполага с експертни познания в областта на управлението на отпадъците. Асоциацията е създадена през 1998г. под наименованието „Българска асоциация на търговците на метали“, и през 2004г. се пренаименова на „Българска асоциация по рециклиране“ /БАР/, с цел разширяване на влиянието на членовете си върху по-широк кръг от дейности и потоци за рециклиране.
БАР популяризира интересите на фирмите, които работят в сектора на рециклирането в България, като провежда диалог с правителството, за да се защитят законните права на членовете, анализира и подпомага решаването на въпроси, свързани с правните, икономически, финансови, екологични, митнически и други аспекти на дейностите на членовете си.

БАР е член на Bureau of International Recycling (BIR), European Metal Trade & Recycling Federation (EUROMETREC), (EUROMETREC), Българската стопанска камара (БСК), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българска търговско-промишлена палата /БТПП/.

Членската маса на Асоциацията се състои от малки, средни и големи фирми, и представлява най-голямата мрежа от независими оператори в областта на събирането и рециклиране на отпадъци, която покрива цялата територия на България. Членовете са ангажирани с рециклирането на различни отпадъци и материали като пластмаса, метали, дърво, опаковки, текстил, гуми, стъкло, масла, хартия и т.н.
 

За контакти:


Уеб сайт
: http://www.bar-bg.org
Е-поща: bar@bar-bg.org
Телефон: +359 2 953 32 88
Факс: +359 2 953 33 87

Пресинформация за "Управление на отпадъците и рециклиране 27 – 29.03.2018" :

Под патронажа на:

Стратегически партньор - Австрия


 

С партньорството на:

 

Официални медийни партньори:


ВИП компании: