Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност 

За контакти:
http://www.bbars.bg/

 

 

 

Още от секцията "Превенция от корозия
28 – 29.06.2018" :

Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори:


Официални мeдийни партньори: