Българска фотоволтаична асоциация (БФА)

2012-01-27 16:31:49

Българска фотоволтаична асоциация (БФА) е сдружение с нестопанска цел, което обединява над 100 компании от соларния бранш.


По този начин ние допринасяме за намаляване на вредните въглеродни емисии в атмосферата и подпомагаме развитието на възобновяеми енергийни източници в България.

Изпозвайки слънчевата радиация за производство на електроенергия ние помагаме за опазване на околната среда и за намаляване на енергийната зависимост на България от внос на изкопаеми енергоносители.