Българска фотоволтаична асоциация (БФА)

Начало > Българска фотоволтаична асоциация (БФА)

2012-01-27 16:31:49

Българска фотоволтаична асоциация (БФА) е сдружение с нестопанска цел, което обединява над 100 компании от соларния бранш.


По този начин ние допринасяме за намаляване на вредните въглеродни емисии в атмосферата и подпомагаме развитието на възобновяеми енергийни източници в България.

Изпозвайки слънчевата радиация за производство на електроенергия ние помагаме за опазване на околната среда и за намаляване на енергийната зависимост на България от внос на изкопаеми енергоносители.

 
 


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo