Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019
Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК)

2017-12-12 12:18:51
За контакти:
https://www.bia-bg.com/

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019" :

Издание 2018:

Под патронажа на:

С партньорството на:

Медиен спонсор:

Официален медия партньор:


Официален хотел:

ВИП компания: