Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020
Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020

Българската асоциация на архитектите и инженерите - консултанти (БААИК)

2018-09-11 11:42:24За контакти:
http://bacea-bg.org/bg
Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020" :