Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019
Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019

Българската асоциация на архитектите и инженерите - консултанти (БААИК)

2018-09-11 11:42:24За контакти:
http://bacea-bg.org/bg
Още от секцията "Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019" :