Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

Българска асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/
Българската асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/ е сдружение с нестопанска цел, в което членуват работодатели, български и чуждестранни юридически и физически лица, извършващи дейности в областта на металургичната индустрия и съпътстващите я производства, дейности и услуги. В Асоциацията със статут на асоциирани членове участват юридически лица с нестопанска цел и висши учебни заведения.

БАМИ извършва своята дейност в частна полза на своите членове и изпълнява решенията на органите й за управление при спазване на законите на Република България.

Българската асоциация на металургичната индустрия е учредена през 1991 год. като сдружение на работодателите от металургичния сектор и съпътстващите производства, дейности и услуги.

Фирмите-членове на Асоциацията осъществяват своята икономическа дейност в следните направления:
 

  • Производство на метали, прокат и изделия
  • Огнеупорни изделия и спомагателни материали
  • Ремонтна дейност, търговия, услуги и др.
  • Собствеността на капитала на членовете е 100 % частна.


За повече информация: bami.bgОще от секцията "Предотвратяване на аварии
2022" :

Под егидата на:


Официални мeдийни партньори:


Официален хотел: